با توجه به میزان منابع آب و سرانه مصرف، ایران از جمله کشورهایی است که در گروه کشورهای مواجه با کمبود فیزیکی آب قرار دارد. این گروه حتی با باﻻترین راندمان و بهره‌وری ممکن در مصرف آب، برای تأمین نیازهایشان آب کافی در اختیار نخواهند داشت.

 یکی از مهم‌ترین برنامه‌های درازمدت کشور، استراتژي جايگزيني آب براي مصرف در قالب توسعه منابع آبي غيرمتعارف مانند استفاده از فاضلاب‌ها و آب‌هاي شور ولب‌شور می‌باشد. با توجه به اهمیت مقوله فوق و ضرورت پرداختن به مسأله بهره‌وری مناسب،  بازتولید آب در کشور  به صورت عام و در مجموعه شرکتهای گروه شستا به‌طور خاص  مورد توجه قرار گرفته‌است.

 شرکت افق تأمین آب شیرین در راستای تحقق اهداف مجموعه شستا در حوزه آب، به عنوان یکی از شرکت‌های هلدینگ انرژی تأمین با بهره‌گیری از تیم مجرب مهندسی، اقتصادی و اجرایی در بخش‌های سرمایه‌گذاری، طراحی، مشاوره، نظارت و اجرا فعالیت می‌نماید.

design by:navidiranian