بهره‌برداری:

مدیریت و بهره‌برداری نیروگاه 600 مگاواتی طوس (شرکت افق تأمین انرژی طوس)

 

 مدیریت و بهره‌برداری نیروگاه 800 مگاواتی تبریز (شرکت نیرو آتیه صبا)

 

پروژه‌های در حال اجرا:

پروژه BOT آب شیرین‌کن قشم با تکنولوژی SWRO - با ظرفیت 5000 متر مکعب در روز (شرکت WTD-SHASTA)

پروژه BOT آب شیرین‌کن کیش با تکنولوژی SWRO - با ظرفیت 5500 متر مکعب در روز  (شرکت WTD-SHASTA)

انجام خدمات ممیزی انرژی در شرکت شیمی‌تکس آریا (شرکت افق تأمین انرژی پارس)

جبران‌ساز توان راکتیو پتروشیمی غدیر (شرکت افق تأمین انرژی پارس)

 

مناقصات برنده‌شده:

سرمایه‌گذاری و احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهرستان ورامین با ظرفیت 32000 متر مکعب در روز (EPCF)

سرمایه‌گذاری و احداث تأسیسات آب شیرین‌کن کرگان میناب با ظرفیت 3000 متر مکعب در روز (EPCF) 

 

نیروگاه‌های در حال مبادله قرارداد جهت مدیریت و بهره‌برداری:

 نیروگاه حرارتی 990 مگاواتی خلیج فارس

design by:navidiranian